Kézfertőtlenítő utántöltő 500ml

6 990 Ft

Amíg a készletünk tart, alig pár száz db!

 

Töltse újra az otthoni kézfertőtlenitő spray üres üvegét és már használhatja is.

 

Megnevezés: Bőr- és felület fertőtlenítő.
Formuláció: Felhasználásra kész folyadék /utántöltő/.
Felhasználási kör: Lakossági.
Alkalmazási koncentrációk, és behatási idők: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni, külsőleg. Behatási idő: 30 másodperc.
A műveletet még egyszer megismételjük.
Tartalom: Etil-alkoholból, lágyított vízből, etil-szalicilátból, denaturáló szerekből: terc-butanolból és metilénkékből nyerték. 70%-os alkohol tartalommal.
Figyelmezető mondatok:
– H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz!
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
– P102 Gyermekektől elzárva tartandó!
– P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás!
– P233 Az edény szorosan lezárva tartandó!
– P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó! Hűvös helyen tartandó!
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
Hulladékkezelés: A kiürült, tisztítatlan csomagolóanyag, valamint az anyag maradékot tartalmazó csomagolóanyag ártalmatlanítása az erre vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet! Az üres, kitisztított, kiöblített csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető!
Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni!
Lejárati idő: terméken olvasható.

Elfogyott

Scroll to Top